آرشیو نظرسنجی
«نظرسنجی مهم در مورد فروش سهام عدالت در بازار» کدام گزینه در خصوص شما درست است؟
۱- ۳۰℅من کامل فروخته شده و پول را دریافت کرده ام
1.94%
۲- سفارش فروش دادم میگویند ۳۰℅ من کامل فروخته شده اما پول واریز نشده است
2.26%
۳- سفارش فروش را در بانک/کارگزاری تکمیل کردم اما هنوز فروخته نشده
4.04%
۴- مراجعه کردم حتی نتوانستم سفارش را تکمیل کنم چون تکلیف مشخص نبود
1.87%
۵- سهام دارم (گزینه مستقیم را انتخاب کرده ام) ولی سفارش فروش نداده ام و نخواسته‌ام فعلا بفروشم
55.6%
۶- سهام عدالت دارم اما گزینه مستقیم را انتخاب نکرده ام
4.35%
۷- سهام عدالت ندارم
29.94%