آرشیو نظرسنجی
آیا با تداوم توقف نماد پالایشگاهها تا زمان رفع ابهام موافقید ؟
1- بلی
51.89%
2- خیر
48.11%
تعداد کل آراء : ۳۲۰۷