آرشیو نظرسنجی
پربازده ترین صنعت پیش روی بازار در صورت حصول توافق هسته ای کدام است ؟
1- خودرو و قطعات
36.95%
2- بانک و بیمه
22.89%
3- انفورماتیک و مخابرات
2.5%
4- تجهیزات
4.9%
5- پتروشیمی و پالایش
27.33%
6- سایر صنایع
5.42%
تعداد کل آراء : ۴۵۹۵