آرشیو نظرسنجی
تاثیر سخنان و عملکرد رییس بانک مرکزی بر بازار طلا ، ارز و بورس را چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- باعث کنترل و آرامش بازارها شده
15.71%
2- باعث تلاطم و نوسان غیر منطقی شده
47.98%
3- هیچ تاثیری ندارد
36.3%
تعداد کل آراء : ۲۱۳۲