آرشیو نظرسنجی
منفعل‌ترین سهامداران عمده در بازار صعودی و نزولی از نظر شما کدام مجموعه است؟
۱- هلدینگ شستا
32.62%
۲- صندوق ذخیره فرهنگیان
8.09%
۳- ایدرو "خودروسازان"
21.55%
۴- بنیاد مستضعفان
12.18%
۵- بانک ملی
3.58%
۶- ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
8.94%
۷- ایمیدرو
3.92%
۸- هلدینگ خلیج فارس
4.86%
۹- صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح "ساتا"
4.26%