آرشیو نظرسنجی
آیا موافق انتشار همزمان اطلاعات شرکتها برای کارشناسان سازمان بورس و سهامداران در سایت کدال طبق پیشنهاد بورس نیوز هستید؟
1- بلی
91.24%
2- خیر
8.76%
تعداد کل آراء : ۴۷۷۴