آرشیو نظرسنجی
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نفع شرکتهای بورسی است ؟
1- کاملا
7.14%
2- اصلا
16.22%
3- به نفع اکثر شرکتها
12.16%
4- به زیان اکثر شرکتها
64.48%
تعداد کل آراء : ۵۱۸