آرشیو نظرسنجی
عرضه همراه اول باعث رشد قیمت سهام موجود در بازار تهران خواهد شد یا افت آنها ؟
1) رشد
36.23%
2) افت
45.1%
3) اثری ندارد
18.67%
تعداد کل آراء : ۱۷۲۵