آرشیو نظرسنجی
آیا با شیوه فعلی اجرای دستورالعمل تعیین کارگزار ناظر موافقید ؟
الف) بلی ، کامل است
15.05%
ب ) خیر ، نیاز به اصلاح دارد
84.95%
تعداد کل آراء : ۳۷۹۳