آرشیو نظرسنجی
عملکرد سازمان خصوصی سازی را در زمان ریاست نوری چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی
42.32%
خوب
4.28%
متوسط
9.08%
ضعیف
44.32%
تعداد کل آراء : ۳۱۰۵