آرشیو نظرسنجی
آیا بدلیل اطلاعات غلط قیمتی، معاملات ابتدای امروز باید باطل شود؟
بلی
82.45%
خیر
17.55%