آرشیو نظرسنجی
به نظر شما بازار بورس دچار حباب است ؟
1-بلی
27.93%
2- خیر
72.07%
تعداد کل آراء : ۶۳۴۴