آرشیو نظرسنجی
با نوسان نرخ ارز،انتظارات تورمی افزایش قیمت بنزین و احتمال تصویب آیین نامه تجدید ارزیابی در دولت،نقدینگی چه وضعیتی دارد؟
از صندوق‌ها خارج و وارد بازار سهام می‌شود
54.46%
از صندوق‌ها خارج و به سمت ارز می‌رود
26.49%
نقدینگی از بورس خارج و وارد صندوق‌های فیکس می‌شود
6.49%
نقدینگی موجود در صندوق‌های فیکس فعلا تغییری نمی‌کند
12.55%