آرشیو نظرسنجی
به نظر شما متولی اصلی آموزش در بازار سهام کدام شخص یا نهاد است؟
1. سازمان بورس و اوراق بهادار
51.62%
2. کارگزاری‌ها
24.85%
3. رسانه‌ها
6.6%
4. سهامدار
7.08%
5. دولت
9.84%