آرشیو نظرسنجی
به نظر شما، مهندسی نماگرهای بورس تا چه حدی از طریق گزینه‌های زیر دنبال می‌شود؟
۱- اختلال عمدی یا سهوی در سامانه‌های برخط OMS
48.49%
۲- خبر پراکنی از طریق رسانه‌های خاص
13.14%
۳- توسل به چارت و نمودارهای تکنیکال
3.95%
۴- استفاده از سفارش‌های ترس از سوی حقوقی‌ها
21.51%
۵- استفاده ابزاری از آزادسازی سهام‌عدالت
4.42%
۶- هیچکدام
8.49%